Bánh xe chống sốc không ồn cho vali hà

Mô tả ngắn

Chào mừng bạn đến với cửa hàng của chúng tôi để cập nhật sản phẩm mới mỗi tuần!Chào mừng bạn đến theo dõi chúng tôi! Trước khi đăng ký, hãy chắc chắn ...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
167.000 ₫

Giới thiệu Bánh xe chống sốc không ồn cho vali hà

Chào mừng bạn đến với cửa hàng của chúng tôi để cập nhật sản phẩm mới mỗi tuần!Chào mừng bạn đến theo dõi chúng tôi!

Trước khi đăng ký, hãy chắc chắn để đo và xác nhận kích thước trước khi mua!

Bánh xe máy bay 50 * 15mm lỗ đường kính trong 6mm

Bánh xe máy bay 55 * 15mm đường kính trong 6 mm

60 * Đường kính trong 15mm Bánh xe máy ba

Thông tin sản phẩm

Kích 20 - 25 i
Bộ hà Không